Pobierz formularz zgłoszeniowy (kliknij tutaj)

 

CELE PROJEKTU

 • WPSARCIE OSÓB POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z URODZENIEM I WYCHOWANIEM DZIECKA;
 • ZMINIMALIZOWANIE BARIERY W ZAKRESIE RÓWNOŚCI PŁCI TAK W ZATRUDNIENIU JAK I W ŻYCIU CODZIENNYM
 • PROJEKT MA POZYTYWNIE WPŁYNĄĆ NA PROCES OBALANIA STEREOTYPÓW DOTYCZĄCYCH PŁCI I WYCHOWYWANIA DZIECI W RODZINIE;
 • POMOC KOBIETOM W LEPSZYM DOSTOSOWANIU SIĘ  DO WYMOGÓW PRACODAWCÓW W ZAKRESIE DYSPOZYCYJNOŚCI POPRZEZ STWORZENIE BEZPIECZNEGO MIEJSCA DLA DZIECI;
 • ZAANGAŻOWANIE OJCÓW W POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU I WZROST ICH UDZIAŁU W WYPEŁNIANIU OBOWIĄZKÓW RODZINNYCH ;
 • OGRANICZENIE BARIERY ZWIĄZANEJ Z NIEWYSTARCZAJĄCĄ ILOŚCIĄ MIEJSC W ŻŁOBKACH NA TERENIE GDYNI;

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UNIJNYM

 •  Jak długo trwa projekt?

                - Projekt trwa do grudnia 2014 roku. Dzieci. które ukończą 3 lata w trakcie trwania projektu przestają się kwalifikować (mogą przejść do płatnej grupy), a w to miejsce wejdą dzieci z listy rezerwowej.

 • Którzy rodzice kwalifikują się do udziału w projekcie?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby niepracujące, których przerwa w pracy jest spowodowana wychowaniem dziecka czyli zwolnieniem z pracy lub przerwą na urlop wychowawczy lub macierzyński po urodzeniu dziecka.

 • W jaki sposób należy dokumentować starania o pracę?

Osoby bezrobotne zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do regularnego dostarczania do palcówki dokumentów potwierdzających aktywne próby podjęcia zatrudnienia np. udział w szkolenaich aktywizujących, print screen'y aplikacji wysyałnych do potencjalnego pracodawcy.

 • Czy jak rodzic poszukujący pracę znajdzie ją czy dalej podlega pod projekt?

Tak, podlega do ukończenia przez dziecko 3 lat lub do końca 2014 roku.

 • Co i jak długo jest dofinansowane?

Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z czesnym, wyżywieniem i ubezpieczeniem. Dzieci są objęte dofinansowaniem tak długo, jak uczsetniczą w projekcie.

 • Jakie dokumenty muszą dostarczyć osoby chcące brać udział w projekcie?

- karta zgłoszeniowa (dostępna na naszej stronie w zakładce AKTUALNOŚCI)

- zaświadczenie z Urzędu Pracy o byciu zarejestrowanym jako osoba bezrobotna

- zaświadczenie od pracodawcy o podjęciu pracy lub o powrocie do pracy(nie wcześniej niż 02.09.2013 rok)

 

 

 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG I ODDAĆ POD NASZĄ OPIEKĘ SWOJE DZIECKO?

Program dydaktyczny, poza obowiązkową podstawą programową, obejmuje realizację potrzeb wskazanych przez rodziców takich jak:

- udział w zajęciach dzieci w wieku 0,5-4 lat dotąd nie uczestniczących

  w wychowaniu przedszkolnym

- integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi

- przystosowanie dzieci niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie

- nauka tolerancji i akceptacji odmienności, równości płci

- rozwijanie u dzieci zainteresowań i umiejętności

- wsparcie matek samotnie wychowujących dzieci

- wsparcie specjalistów z dziedziny psychologii dla dzieci oraz ich rodziców.

Poprzez te działania przekazujemy dzieciom niestereotypową wiedzę oraz pokazujemy szerokie spektrum możliwych wyborów życiowych.

Dzięki pełnej i profesjonalnej edukacji dzieci umożliwiamy im poznawanie otaczającego je świata, rozwijanie ich zdolności oraz naukę samodzielności.

 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM W CO DRUGI WTOREK

W co drugi wtorek w zajęciach z dziećmi będzie uczestniczyła Pani psychoterapeuta Magdalena Zmuda - Trzebiatowska www.trzebiatowska.pl 

 

Zapraszamy rodziców naszych podopiecznych do zadawania różnych pytań, tych mniej czy bardziej skomplikowanych, na każde z nich postaramy się znaleźć odpowiedź albo znajdziemy je wspólnie z Państwem.          

PLAN DNIA

Plan dnia dla grupy maluszków - żłobek gr. I

 • Plan dnia jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb każdego dziecka tj. karmienie, spanie, toaleta oraz zajęcia ogólnorozwojowe takie jak zabawy paluszkowe, czytanie bajek i rymowanek, słuchanie piosenek dla dzieci i śpiewanie dziecku, ćwiczenia ruchowe dla maluszka poprawiające napięcie mięśniowe, przygotowujące do utrzymania pionowej postawy ciała i chodzenia.

Plan dnia dla grup starszych - grupa przedszkolaka

 6.30-8.30  Przyjmowanie dzieci, opieka i zabawy wynikające z aktywności dziecka.

 8.30-9.15     Śniadanie i zabiegi higieniczne po posiłku.

 9.15-10.30 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne (zamiennie: gimnastyka ogólnorozowjowa i korekcyjna, zajęcia: ruchowe, muzyczne, plastyczne, ćwiczenia logopedyczne).

 10.30-10.40   Nocnikowanie (dla dzieci pieluszkowych).

 10.30-11.15  Swobodna zabawa dzieci w kącikach tematycznych (logiczny, kuchenny, artystyczny itp.).

 11.15-12.15   Zabawa na świeżym powietrzu - w zależności od pogody - lub zabawy organizowane inspirowane i prowadzone przez nauczyciela.

 12.15.12.30  Czynności organizacyjne i samoobsługowe w szatni, łazience, przygotowanie do posiłku (mycie rączek).

 12.30-13.15  Obiad i czynności higieniczne po obiedzie.

 13.15-14.30 Leżakowanie - dzieci śpiące; odpoczynek po posiłku - zajęcia wyciszające, bajkoterapia. 

 14.30-15.00   Podwieczorek i czynności higieniczne po posiłku.

 15.00-18.00 Zabawy indywiduane, organizacyjne, gry logiczne, dydaktyczne.     


 • Podczas realizacji planu dnia prowadzone są zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb danego dziecka.firma reklamowa kraków, strony internetowe, strony www