ŻŁOBEK Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM !!!

Jeżeli jesteś rodzicem dziecka w wieku do lat 3-ech i zamierzasz w najblizszym czasie powrócić do pracy po urlopie macierzynskim lub po przerwie spowodowanej wychowaniem dziecka. Jeśli jesteś osobą poszukującą pracy i nie masz co zrobić z pociechą to informacja ta jest przeznaczona dla Ciebie.

Punkt opieki "Kubusiowa Chatka" rozpoczyna właśnie nabór na DARMOWĄ opiekę!

Bezpieczne i wszechstronnie rozwijające Twoje dziecko otoczenie sprawi, iż rozłąka nie bedzie trudna, a powrót po przerwie do pracy zaowocuje samymi korzyściami.

Jeśli spełniasz jeden z powyższych warunków nie czekaj, zgłoś dziecko już dziś!

Pobierz formularz zgłoszeniowy (kliknij tutaj)

 

*NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UNIJNYM - przejdź do zakładki STREFA RODZICA


 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Informujemy, iż nasza firma otrzymała wsparcie na realizację projektu pod tytułem: „Stworzenie nowoczesnego punktu przedszkolnego w Gdyni.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie 1.1. Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa. Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 85 500,00 PLN.

Inwestycja polegał na wyposażeniu punktu przedszkolnego co umożliwiło udostępnienie usługi opieki nad dziećmi na terenie miasta Gdyni. Dzięki czemu firma stała się bardziej konkurencyjna na rynku lokalnym.

firma reklamowa kraków, strony internetowe, strony www