KADRA …

 Działalność Kubusiowej Chatki wspierana jest przez wysoce wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu dzieci, w tym w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Osoby te posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz doświadczenie w wychowaniu przedszkolnym. Pedagodzy na bieżąco pogłębiają swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Dodatkowo w zajęciach bierze udział kadra złożona ze specjalistów z dziedziny psychologii, logopedii, zajęć korekcyjnych, tańca, rytmiki, nauki języka angielskiego.

firma reklamowa kraków, strony internetowe, strony www